Strona Główna

Witamy na stronie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Gdyni


Sekretariat czynny:

poniedziałek, środa   8-17
wtorek, czwartek, piątek   8-15


Szanowni Państwo,

W związku z ostatnią nowelizacją ustawy o systemie oświaty i wprowadzonymi zmianami dotyczącymi obowiązku szkolnego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 z dniem 8 marca 2016 r. uruchamia dyżury telefoniczne dyrektora oraz wicedyrektora. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny z poradnią w dniach wtorek i piątek, w godzinach 10-11. 

Dyżur telefoniczny ma na celu zmniejszenie niepokoju wśród rodziców dzieci pięcio- i sześcioletnich, dotyczyć będzie udzielenia wsparcia oraz informacji z zakresu rozpoczęcia obowiązku szkolnego oraz rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Nr telefonu do sekretariatu: 0586253502. Dyżur telefoniczny rozpoczynamy 8 marca a kończymy z dniem 1 czerwca 2016 r. Zapraszamy do kontaktu.


Od 1 października 2015 r. nasza Poradnia będzie wydawała orzeczenia
dla dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera.


Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych
nt nowych metod nauczania (w tym neurodydaktyka, ocenianie kształtujące)
Prowadzący: A. Budzyń, A. Kordzińska-Grabowska
Termin spotkania: wtorek w godz. 17-19
Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni

Terminy spotkań: 20.10.2015 r., 17.11.2015 r., 08.12.2015 r., 26.01.2016 r., 15.03.2016 r., 19.04.2016 r., 17.05.2016 r. Zapraszamy do przeczytania poradnika
dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia
"Witaj na świecie, Maleństwo”.

Wspołautorami publikacji są specjaliści naszej Poradni:

Witaj na świecie Maleństwo


 

  

 

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 2 Maj 2016